Aktiviteter

Aktiviteter i 2018

Hvor datoerne mangler vil de blive oplyst når de foreligger

Lørdag den 24 Marts kl. 10.00

Standerhejsning

 

Lørdag den, 14 april kl.8,00 2018

Fællestur til Tyskland.

 

Lørdag den 5 maj kl. 14.00

Generalforsamling i Festudvalget

i Caféen på Randers Fjord Camping

Dagsorden: Den 5 maj 2018 kl. 14.00

1.Velkomst

2.Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg:

b. 2: 3 bestyrelsesmedlemmer:

1. Flemming Modtager ikke genvalg

2. Sussi Modtager genvalg

3. Per modtager genvalg

c. Valg af 2 suppleanter

d. valg af revisor

7. Eventuel

Nb. Indkommende forslag skal være bestyrelsen

i hænde 8 dage før generalforsamlingen

 

 

 

 

Lørdag den

Bro udsætning og generalforsamling

Efter bro-udsætning er der generalforsamling i Cafeen

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning samt godkendelse af denne

3. Kasserens beretning samt godkendelse af denne

4. Indkommende forslag (Herunder godkendelse af nye love)

5. Valg af Formand Jan

Valg af bestyrelse-medlemmer Peter – Thorkild

Valg af supplant

Valg af revisor

6. Eventuelt herunder orientering om diget V/Thorsten

 

Der er møde-pligt for medlemmer af bro-lauget denne dag eller en gyldig grund for framelding.

Til nye som er interesseret i at blive aktive eller passive medlemmer de er også velkommende til bro-udlægning samt generalforsamlingen.

PBV

Jan Hansen

 

 

 

Torsdag den 26 april kl. 20.00

Varme hveder i cafeen

Pris 20 kr.

SPILLEMANSTRÆF I PINSEN

 

I år vil vi prøve noget nyt

Vi dropper musik,sang og dans lørdag aften i teltet,

men prøver med "Buskspil" hele weekenden.

Det vil sige at alle der har lyst til at spille,synge,danse eller vil nyde den underholdende musik er velkommen.

Der vil alt efter vejret, være musik på pladsen, i teltet, i cafeen eller hvor der nu er plads til at hygge sig.

 

Fredag aften.

"Spiller de der,

har lyst i cafeen"

Alle er velkommen.

 

 

Lørdag aften.

Der bliver grillstegt gris i cafeen, salat, flutes og flødekartofler pris 85 kr og børn halv pris.

Maden kan spises i cafeen eller tages med på pladsen.

 

Søndag.

Spiller vi på stejlepladsen,hvis vejret tillader det.

Ellers går vi op i cafeen.

 

 

 

Lørdag den

Havnens dag

Der er mange spændende aktiviteter og masser af underholdning, på havnen i Udbyhøj.

 

 

Fredag den,

Vi holder Skt. Hans 2018

 

 

 

 

 

 

 

Lør-søndag den

Kursus i kajaksejlads, på havnen i Udbyhøj N

Der er erfarende instruktører til at hjælpe dig i gang.

Tilmelding er nødvendig, og kan ske til havnefoged Christian telf. 2047 3682

 

 

Lørdag den, 11 august 2018

KROLF STÆVNE

VORES ÅRLIGE KROLF STÆVNE

LØRDAG DEN 11 AUGUST 2018

VI STARTER SOM VI PLEJER KL.1000 SPILLER 2 BANER AF 12 HULLER, GÅR TIL FROKOST, MØDES IGEN KL. 1400 TRÆKKER NYE HOLD, SPILLER IGEN 2 BANER AF 12 HULLER

OPLYSNING OM POKALER OG PRÆMIER SENERE,

Arbejder på at arrangere noget fællesspisning efter stævnet

. PRISEN BLIVER KR. 20 SOM SIDSTE ÅR. DOG KR. 10 EKSTRA FOR GÆSTER TIL FKROLF STÆVNE

VORES ÅRLIGE KROLF STÆVNE

LØRDAG DEN 11 AUGUST 2018

VI STARTER SOM VI PLEJER KL.1000 SPILLER 2 BANER AF 12 HULLER, GÅR TIL FROKOST, MØDES IGEN KL. 1400 TRÆKKER NYE HOLD, SPILLER IGEN 2 BANER AF 12 HULLER

OPLYSNING OM POKALER OG PRÆMIER SENERE,

Arbejder på at arrangere noget fællesspisning efter stævnet

. PRISEN BLIVER KR. 20 SOM SIDSTE ÅR. DOG KR. 10 EKSTRA FOR GÆSTER TIL FASTLIGGERE STRØGCAMPISTER OG IKKE MEDLEMMER FOR SELVE SPILLET.

I KAN ALLEREDE NU MELDE JER TIL HOS MOSTER PÅ PLADS 24. SIDSTE TILMELDING OG BETALING LØRDAG 4 AUGUST

DALLON

 

 

Lørdag den, 26 august Kl. 18,00

Høstfest

Vi starter med banko spil i teltet Kl.14 hvor der

kan købes plader a 10 kr. stk og 3 for 25 kr.

 

kaffe og kage 5 kr. øl 10 vand ½ 15 kr.

 

Der kan dækkes bord efte banko.

 

Festen begynder kl.18.00

Musikken leveres af vores faste musiker.

Du medbringer selv maden

Indgang koster 50 kr. for medlemmer 100 kr. for ikke medlemmer og inveterede personer.

Medlemskort kan købes ved indgangen pris 125 kr.

Med venlig hilsen festudvalget

 

Lørdag den

 

RANDERS FJORD FESTIVAL

Er aflyst i år.

 

Årsagen er, at der netop i den weekend foregår et af de store fuldmåneprojekter i forbindelse med Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017: Nemlig den stort anlagte forestilling Watermusic, der spiller 2. og 3. september på Randers Havn med mange tusinde tilskuere.

 

http://su-events.dk

 

Overnatning på campingpladsens engareal denne weekend, 2 pers. med campingvogn, autocamper eller i et stort telt, fra fre- til søndag 125kr. + el.

Eller 1pers. i et lille telt og cykel 50kr.

 

Lørdag den,

Nedtagning af teltet

Vi tager det ned kl.10.00

Mød op med godt humør og kræfter.

Med venlig hilsen festudvalget

 

Lørdag den,

Brunkål med grisehaler

25 kr.

Alle er velkommen.

Tilmelding er nødvendigt

Tlf. 40344156

 

Søndag den 16 september kl. 14

Standerstrygning

 

Lørdag den,

Brooptagning

Der er mødepligt for brolaugets medlemmer,

men andre er også velkommen.

Vi slutter med lidt biksemad i cafeen.

 

Lørdag den,

Thorkild laver gule ærter i cafeen

pris 75 kr.

Tilmelding til Thorkild på 40307700 eller på opslagstavlen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 25 nov. kl. 14.00

Vi mødes i Cafeen og ønsker hinanden glædelig jul til et glas gløg og en æbelskive.

Pris 20 kr.