Campingrådet

Campingrådet

Campingrådet er et samarbejdsorgan mellem ejer- og brugerorganisationer og myndigheder. Campingrådet godkender, klassificerer og kontrollerer Danmarks campingpladser. Herudover varetager Campingrådet campingerhvervets interesser over for offentlige myndigheder, ligesom Campingrådet løbende udarbejder analyser og prognoser for erhvervet.

www.campingraadet.dk