Vores miljøpolitik

Vores miljøpolitik

Vores miljøpolitik.


Vi vil gøre meget for miljøet, da der er store muligheder for at gøre en indsats her, den er dog begrænset af økonomien.

Vi deler politikken op i 2 grupper.

Gruppe 1 for de tiltag der er gjort og som `bare`skal holdes ved lige 

Gruppe 2 som er vores ønskeliste som vi arbejder på at få op i gruppe 1, når økonomien tillader det.


Gruppe 1. Hvad har vi gjort.

1. Først ombyggede vi vores el opvarmede bygninger med et solfangeranlæg suppleret med et træpillefyr.

2. Udskiftede alle glødepærer med lavenergipærer

3. Satte nye vandbesparende perlatorer i alle vandhaner og nye vandbesparende brusere op i bruserummene, bruserne er udformede på en måde hvor det ikke kan mærkes at de er kommet på.

4. Udskiftede alle toiletter til lavtskyllede toiletter med dobbelt tryk og et forbrug på max. 6. liter vand.

5. Der bliver ikke anvendt sprøjtegifte på campingpladsen.

6.Affaldet fra campisterne bliver opdelt i følgende fraktioner.

A.Flasker

B.Papir

C.Miljøaffald (maling,batterier mv.)

D.Storaffald

E.Græs og hækaffald

F.Køkkenaffald

G.Lys i fællesrum er forsynet med lysfølere.

7. Vi har møntbetaling på brusere,ovne,vaskemaskiner mv. fordi det har en begrænsende effekt, så der ikke er et større forbrug end højst nødvendigt.

8. I 2014 fik vi udskiftet vores træpillefyr og fik lagt en ny jordledning ned, vi regner med at vi næsten kan halvere vores træpilleforbrug ved det.

9. I 2015 har vi fået efterisoleret alle opvarmede rum.

10.Vi overgik til grøn strøm i 2017

11. Alle vores el pærer er udskiftet til LED lys i 2017Gruppe 2. Hvad planlægger vi at gøre.

1. Få udvidet vores solfanger anlæg med solceller.

2. Få færdig isoleret alle vores bygninger.

3. Når der skal lægges nye elkabler til pladserne skal det medtages at der kommer elstik til el biler, de skal udformes således at der kun kan trækkes strøm fra dem når der er vinenergi til rådighed.

4. Tagvand skal samles og anvendes til toiletterne og det vand der ikke kan samles skal ledes til faskiner.

5. Så snart det kan lade gøre, vil der i størst mulig blive mad med økologiske råvarer i cafe`en.j